Наша Организација

Кошаркашки клуб Тројка је организован као непрофитна организација, и као таква Тројком управља одбор директора. Поред управног Одбора КК "Тројка" такођер постоје одбори који су одговорни за свакодневни рад везан за различите области и наше активности.

Структура КК Тројка је следећа.

 

Управни одбор

Предсједник клуба: Милијана Бужанин

Предсједник управног одбора:  Мирослав Пејић

Благајник:     Драган Матијевић

Предсједник комитета Кош Више :      Веселин Бјелаковић

Предсједник репрезентативних тимова:      Миодраг Шилобад

Члан:     Петар Кефер

Члан:    Јован Булатовић

 

Финасијски Комитет

Овај комитет је задужен да обезбједи да се финансијама КК Тројке управља успјешно, професионално, одговорно и отворено.

Пресједник:    Драган Матијевић
Члан:      Мирослав Пејић
Члан:      Маја Вучуровић

Кош Више комитет

Кућна Лига комитет, је задужен да обезбиједи да се програм Кош Више извршава на квалитетан и одговоран начин у свим групама у оквуру нашег клуба.

Пресједник:    Веселин Бјелаковић
Члан:      Петар Пучнин
Члан:      Драган Матијевић

 

Реп Тим и Тренерски комитет

Циљ овог комитета је да осигура да се програми везани за репрезентативне тимове и обуку извршавају на квалитетан начин.

Пресједник:   Миодраг Шилобад

Члан:      Јован Булатовић

Члан:      Зоран Пиљевић

 

 Комитет за Сигурност & Правила

Циљ овог комитета је да осигура да се сви наши програми спроводе и извршавају на безбједан и професионалн.

Пресједник:    Петар Кефер

Члан:      Милијана Бужанин

Члан:      Ана Пучнин

Члан:      Веселин Бјелаковић

 

Комитет за заједницу

Овај комитет је задужен да организује и извршава разне активности неопходне да се подржи и догради пријатељство, активности и сарадња између наше дјеце, родитеља и наше шире заједнице.

Пресједник:    Ана Пучнин     

Члан:      Сања Радовић

Члан:      Неда Галин

Члан:      Драган Вељко

 

Комитет за маркетинг

Овај комитет је задужен да представи наше  програме и активноти на јединствен и занимљив начин нашим члановима и широј заједници.

Пресједник:    Небојша Јовановић     

Члан:      Гордана Стајић

Члан:      ТБД

 

Комитет за сале

Овај комитет је задужен да се осигурају сале и други објекти које су неопходни за  наше тренинге,  програме и друге активности.

Пресједник:    Миодраг Шилобад   

Члан:    Гордана Стајић

Члан:      ТБД

 

Комитет за набавке

Овај комитет је задужен да се на вријеме обезбиједе и осигурају квалитетна спортска опрема и средства која су неопходна за успјешан рад наше организације.

Пресједник:    Мирослав Пејић

Члан:     Ана Пучнин

Члан:      ТБД